Gegradueerd verpleegkunde via afstandsonderwijs

Je wil de opleiding HBO5 verpleegkunde combineren met een (deeltijdse) job? Dan ben je welkom in Kortrijk! Je komt één of twee keer per maand naar school op vrijdag. Je verwerkt de leerstof op je eigen tempo, op het moment dat het voor jou het beste past. Daarnaast doe je nog heel wat stages. Starten doe je in september of februari.

Na vier jaar ben je helemaal klaar voor een boeiende carrière als verpleegkundige.

Lees de volledige infobrochure

Afstandsonderwijs in een notendop

  • Je opleiding duurt vier jaar waarin je acht modules doorloopt. Na een anderhalf jaar of drie modules behaal je het visum van zorgkundige.
  • Je komt zowel in de theorie als in de praktijk in contact met verschillende contexten (ouderenzorg, psychiatrische verpleegkunde, thuisverpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde en verpleegkunde bij mensen met een beperking).
  • Er staat maandelijks één verplichte lesdag op vrijdag (tussen 8.30 en 18 uur) gepland. Daarnaast kan je vrijblijvend een contactmoment aanvragen voor bijkomende uitleg, oefeningen … 
  • Je krijgt de vrijheid om op eigen tempo en volgens jouw agenda de leerstof te verwerken, rekening houdend met deadlines van opdrachten. Je doet dit aan de hand van leerpaden, filmpjes, oefeningen, cursussen … op de computer. Het lesmateriaal is op maat van de student afstandsonderwijs samengesteld. 
  • Je onderhoudt contact met je docenten en medestudenten via Skype, e-mail of het intern digitaal schoolplatform.
  • Je kan een vrijstelling voor een aantal leerstofonderdelen aanvragen op basis van vooropleiding, nuttige ervaring en/​of werkervaring. 
  • Je kan zowel in september als in februari in elke module instappen.

Hoe verloopt een module in afstandsonderwijs Kortrijk?

Toelatingsvoorwaarden

Je kan de opleiding HBO5-verpleegkunde starten indien je:

  • minstens 18 jaar bent en/​of
  • beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Heb je nog geen diploma of getuigschrift ? Dan leg je bij het begin van de opleiding een oriënterende toets af.

Contactmomenten op school

Tijdens het maandelijks contactmoment verdiep je je samen met ervaren docenten in de wereld van de verpleegkunde. Je gaat zelfontdekkend en actief aan de slag om nieuwe kennis op te doen. Nieuwe vaardigheden en attitudes leer je aan tijdens praktijklessen. Je krijgt altijd de kans om vragen te stellen over leerstofonderdelen die je zelfstandig verwerkte. De docenten geven je tips hoe je de leerstof het best kan instuderen. In het eerste jaar (module 1 en 2) zit je samen met studenten uit de opleidingsweg opvoeder en zorgkundige van VIVATO. Jullie krijgen een gemeenschappelijk bad. Daarna ligt de focus volledig op verpleegkunde.

Leren op afstand

Aan de hand van leerpaden, filmpjes, oefeningen, opdrachten, … verwerk je de leerstof. Het lesmateriaal is op maat van de student afstandsonderwijs samengesteld. Je onderhoudt contact met je docenten en medestudenten via Skype, e-mail of het intern digitaal schoolplatform. De docenten zullen je begeleiden, bijsturen en geven een antwoord op al je vragen. Om op afstand te kunnen studeren dien je te beschikken over een eigen laptop met een vlotte internetverbinding. De school kan je helpen om aan een gunstige prijs een laptop aan te kopen. Daarbovenop krijg je toegang tot een Offi ce 365-pakket (met o.a. Word, Excel en PowerPoint).

Stage

Al vanaf de eerste module sta je met beide voeten in de praktijk. Stage vormt een groot onderdeel van je opleiding waarin je kunt bewijzen dat je de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kan toepassen. Je krijgt natuurlijk de nodige ondersteuning vanuit de school. We laten je kennismaken met diverse contexten (ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuis, psychiatrie, mensen met een beperking) en houden in de planning rekening met je woonplaats. Je kan je stage spreiden naargelang je eigen mogelijkheden. De laatste module is een praktijksemester waarop je wel voor een aaneensluitende periode stage zal moeten lopen. Voor een deel van je stage kan je een vrijstelling (EVC-erkenning) krijgen op basis van werkervaring- of situatie.

Clusters en vakken

De leerinhouden zijn in clusters gebundeld die doorheen je opleiding altijd terugkomen. Ze zijn opgesteld in link met wat er van een verpleegkundige wordt verwacht.

Evaluatie

Zowel op school als in de praktijk leer je om de leerstof samen te brengen, verbanden te leggen en opzoekingswerk te verrichten. Op het eind van elke module leg je een zorgassessment af waarin je bewijst dat je de opgedane kennis en ervaring kan toepassen. Geen lange blok- en examenperiode, maar een praktijkproef waarop je tijdens de module wordt voorbereid. Voor bepaalde clusters evalueren we je ook permanent aan de hand van groepswerk, toetsen, individuele opdrachten … in de lesperiodes. Naast het zorgassessment en de permanente evaluatie vormt je functioneren op stage ook een belangrijke evaluatiecomponent.

Wat na HBO verpleegkunde?

Als je afgestudeerd bent, ben je fit-for-practice: klaar om jouw talenten als verpleegkundige volop in te zetten.

Je krijgt ongeacht je contextkeuze die je in je opleiding maakt het algemeen diploma van gegradueerd verpleegkundige. Je kan dus terecht in diverse settings: algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen of instellingen, woonzorgcentra, diensten voor thuisverpleging, voorzieningen voor mensen met een beperking …

Wil je liever nog verder studeren? Dat kan! Je kan de brugopleiding bachelor in de verpleegkunde’ volgen. Op het eind van je HBO5-opleiding kan je al een aantal opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding volgen.
Uiteraard zijn er ook nog andere mogelijkheden: de specifieke lerarenopleiding (SLO), opleidingen tot referentieverpleegkundige in verschillende domeinen en zoveel meer.

Meer weten?

Wil je meer weten over VIVES HBO5 Verpleegkunde en de opleidingen die je er kan volgen? Neem contact op en je krijgt snel antwoord.

VIVES HBO5 Verpleegkunde contacteren