Verpleegkunde via dagonderwijs met werkplekleren (Ieper)

Je bent van de regio Ieper-Poperinge en wil dicht bij huis verpleegkunde studeren? Dan kom je toch gewoon naar werkplekleren Ieper!

In deze opleidingsweg heb je nóg meer praktijk dan in het gewone dagonderwijs. Je leert zo veel mogelijk aan in het werkveld, en wij begeleiden je daar natuurlijk heel goed bij.

Klaar om je droom om verpleegkundige te worden waar te maken? Tot in Ieper!

Lees de volledige infobrochure

Waarom deze weg naar jouw diploma?

  • Je opleiding duurt drie jaar waarin je vijf modules doorloopt. Na het eerste jaar (module 1 en 2) behaal je het visum van zorgkundige.
  • Als zorgkundige kun je een vrijstelling van de eerste module bekomen waardoor je opleiding slechts 2,5 jaar duurt.
  • Je volgt de opleiding in eigen regio waarbij je les volgt in kleine klasgroepen en wordt opgevolgd door een kernteam van docenten.
  • Samen met onze partners uit het secundair onderwijs (‘Immaculata Ieper’ en O.L.V. Instituut Poperinge’) bouwen we deze opleidingsweg verder uit.
  • Leren op de werkplek vormt hier de rode draad.
  • In het derde jaar kies je een context waarin je je wilt verdiepen.
  • Afhankelijk van de module die je wilt volgen, kan je in september of in februari starten.

Hoe verloopt een module in dagonderwijs met werkplekleren Ieper?

Toelatingsvoorwaarden

Je kan de opleiding HBO5-verpleegkunde starten indien je:

  • minstens 18 jaar bent en/​of
  • beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Heb je nog geen diploma of getuigschrift ? Dan leg je bij het begin van de opleiding een oriënterende toets af.

Les en werkplekleren

Werkplekleren vormt de rode draad doorheen je opleiding waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes op de werkplek in plaats van op school zal aanleren. Je leert uit echte praktijksituaties. Levensecht en ervaringsgericht leren staan centraal. In het eerste en tweede jaar breng je tijdens periodes van werkplekleren de ene helft van de week op school door en de andere helft van de week op de werkplek. In het derde jaar heb je een vaste lesdag op maandag. Tijdens lesmomenten op school ga je zelfontdekkend en actief aan de slag om nieuwe kennis op te doen. Nieuwe vaardigheden en attitudes leer je aan tijdens praktijklessen. Op de werkplek word je nauwgezet begeleid en opgevolgd door je werkplekbegeleider van de school en een mentor van de afdeling. Werkplekleren heeft geen beoordelend karakter. Je observeert, je oefent, je ontdekt, je leert … De focus ligt op coaching en je persoonlijk groeiproces.

Stage

Na een periode van werkplekleren volgt er een stageperiode op dezelfde plaats. Je doet ervaring op in verschillende contexten. Je stagebegeleider en de mentor van de afdeling begeleiden je en staan je bij met raad en daad. Je oefent de opgedane competenties van tijdens de les en het werkplekleren verder in. In tegenstelling tot werkplekleren heeft stage een evaluerend karakter en breng je de hele week door op je stageplek.

Clusters en vakken

Tijdens je opleiding leer je alles over de gezonde mens in alle levensfasen en over zorgvragers in verschillende contexten. We bouwen stapsgewijs op. De clusters zorg, CPO en PPG keren elke module zowel tijdens de les-, werkplekleren- als stageperiodes terug met leerinhouden aangepast aan de module. In de eerste module leer je ook geïntegreerd werken waarbij je leerstof leert samenbrengen, verbanden leert leggen en opzoekingswerk verricht.

Evaluatie

Zowel op school als in de praktijk leer je om de leerstof samen te brengen, verbanden te leggen en opzoekingswerk te verrichten. Op het eind van elke module leg je een zorgassessment af waarin je bewijst dat je de opgedane kennis en ervaring kan toepassen. Geen lange blok- en examenperiode, maar een praktijkproef waarop je tijdens de module wordt voorbereid. Voor bepaalde clusters evalueren we je ook permanent aan de hand van groepswerk, toetsen, individuele opdrachten … in de lesperiodes. Naast het zorgassessment en de permanente evaluatie vormt je functioneren op stage ook een belangrijke evaluatiecomponent.

Wat na HBO verpleegkunde?

Als je afgestudeerd bent, ben je fit-for-practice: klaar om jouw talenten als verpleegkundige volop in te zetten.

Je krijgt ongeacht je contextkeuze die je in je opleiding maakt het algemeen diploma van gegradueerd verpleegkundige. Je kan dus terecht in diverse settings: algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen of instellingen, woonzorgcentra, diensten voor thuisverpleging, voorzieningen voor mensen met een beperking …

Wil je liever nog verder studeren? Dat kan! Je kan de brugopleiding bachelor in de verpleegkunde’ volgen. Op het eind van je HBO5-opleiding kan je al een aantal opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding volgen.

Uiteraard zijn er ook nog andere mogelijkheden: de specifieke lerarenopleiding (SLO), opleidingen tot referentieverpleegkundige in verschillende domeinen en zoveel meer.

Meer weten?

Wil je meer weten over VIVES HBO5 Verpleegkunde en de opleidingen die je er kan volgen? Neem contact op en je krijgt snel antwoord.

VIVES HBO5 Verpleegkunde contacteren